Билтени индустријских производа

 

 

Статистички билтени индустријских производа дају свеобухватан приказ најважнијих статистичких података из области Статистике индустрије и као такави представаљају поуздан извор података за све кориснике. Објављени подаци резултат су редовних статистичких активности које се спроводе по одговарајућој методологији у складу са Законом о статистици Републике Српске и Статистичким програмом Републичког Завода за статистику Републике Српске.

 

Билтени садржe методолошка објашњења која се односе на изворе и методе прикупљања података, те на обухват, упоредивост и дефиниције појединих обиљежја. Дају табеле са детаљним статистичким подацима према различитим модалитетима и обиљежјима, те графичкe приказe важнијих података. Статистички подаци приказани су за ниво Републике Српске.

 

Према Плану рада Републичког завода за статистику Републике Српске за 2022. годину, коначни подаци о индустријској производњи у 2021. години биће расположиви од 1. октобрa 2022. године у бази података која се налази на званичној веб-страници Завода.

 

БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ, 2021.
          Статистички билтен "Индустријски производи - PRODCOM резултати" редовна је годишња публикација у којој Републички завод за статистику Републике Српске објављује количинске показатеље о индустријској производњи.   Подаци о произведеним и продатим количинама индустријских производа прикупљени су више
 
БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ, 2020.
          Статистички билтен "Индустријски производи - PRODCOM резултати" редовна је годишња публикација у којој Републички завод за статистику Републике Српске објављује количинске показатеље о индустријској производњи.   Подаци о произведеним и продатим количинама индустријских производа прикупљени су више
 
БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ, 2019.
            Статистички билтен "Индустријски производи - PRODCOM резултати" редовна је годишња публикација у којој Републички завод за статистику Републике Српске објављује количинске показатеље о индустријској производњи.   Подаци о произведеним и продатим количинама индустријских производа прикупљени су више
 
страна 1 од 6 сљедећа