Статистички пословни регистар

 

 

 

 

 

Статистички пословни регистар је база података која представља јединствен оквир за координисано провођење статистичких истраживања, избор узорка и оцјену резултата за укупну популацију.  

 

Секторска класификација институционалних јединица