Мушка и женска имена

 

   

 

2019. ГОДИНА 

 

 

 

НАЈЧЕШЋА МУШКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Лука

2. Лазар 

3. Стефан

4. Никола

5. Павле

 

НАЈЧЕШЋА ЖЕНСКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Софија 

2. Милица  

3. Марија  

4. Ана

5. Сара

 

2018. ГОДИНА 

 

 

 

НАЈЧЕШЋА МУШКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Стефан

2. Лазар 

3. Лука

4. Никола

5. Павле

 

НАЈЧЕШЋА ЖЕНСКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Софија 

2. Милица  

3. Марија  

4. Ана

5. Теодора

 

2017. ГОДИНА

 

 

 

НАЈЧЕШЋА МУШКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Стефан

2. Лазар

3. Лука

4. Никола

5. Павле

 

НАЈЧЕШЋА ЖЕНСКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Марија

2. Софија

3. Милица 

4. Ана

5. Дуња

 

2016. ГОДИНА 

 

 

 

НАЈЧЕШЋА МУШКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Стефан

2. Лука 

3. Лазар

4. Никола

5. Павле

 

НАЈЧЕШЋА ЖЕНСКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Марија

2. Софија

3. Ана 

4. Милица

5. Сара

 

2015. ГОДИНА 

 

 

 

НАЈЧЕШЋА МУШКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Стефан

2. Лука 

3. Никола

4. Лазар

5. Павле

 

НАЈЧЕШЋА ЖЕНСКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Марија

2. Ана 

3. Милица

4. Софија

5. Сара

 

2014. ГОДИНА 

 

 

 

НАЈЧЕШЋА МУШКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Лука

2. Никола

3. Стефан

4. Марко

5. Лазар

 

НАЈЧЕШЋА ЖЕНСКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Марија

2. Милица

3. Ана

4. Јована

5. Софија

 

2013. ГОДИНА

 

 

 

НАЈЧЕШЋА МУШКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Лука

2. Никола

3. Марко

4. Стефан

5. Андреј

 

НАЈЧЕШЋА ЖЕНСКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Марија

2. Милица

3. Сара

4. Теодора

5. Ана

 

2012. ГОДИНА

 

 

 

НАЈЧЕШЋА МУШКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Лука

2. Никола

3. Марко

4. Стефан

5. Андреј

 

НАЈЧЕШЋА ЖЕНСКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Марија

2. Милица

3. Теодора

4. Сара

5. Ана

 

2011. ГОДИНА

 

 

НАЈЧЕШЋА МУШКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Лука

2. Марко

3. Никола

4. Стефан

5. Михајло

 

НАЈЧЕШЋА ЖЕНСКА ИМЕНА КОЈА СУ УПИСАНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

1. Милица

2. Марија

3. Ана

4. Сара

5. Јована

 

страна 1 од 1