Прописи
Више о Попису...                            

 

НОВО 

Публикације

О Попису

Обрасци

Методологија

Препоруке

Извјештаји

Пробни попис

 

 

 

  Протокол о односима са медијима

 

  Закон о попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године

 

  Закон о измјенама закона о попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године

 

  Закон о организацији и спровођењу пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској

 

  Закон о измјенама закона о организацији и спровођењу пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској

 

  Указ о проглашењу Закона о обради и објављивању резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској

 

(„Службени гласник Републике Српске", број 82/16

 

  Регулатива (ЕЗ) бр. 763/2008 Европског парламента и Вијећа о попису становништва и станова