Билтени високог образовања

 

 

Подаци о уписаним студентима приказани су по полу, старости, начину студирања, начину финанисирања, години студија, пребивалишту и држављанству. Подаци су посебно приказани за студенте који студирају по старом програму и за оне који студирају у складу са Болоњским програмом. 

 

 

БИЛТЕН - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2022/2023.
  У овом Билтену Републички завод за статистику објављује податке о уписаним студентима у зимски семестар академске 2022/2023. године, студентима који су завршили студије у 2022. години, наставном особљу на високошколским установама у школској 2022/2023. години, те више
 
БИЛТЕН - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2021/2022.
         У овом Билтену Републички завод за статистику објављује податке о уписаним студентима у зимски семестар школске 2021/2022. године, дипломираним студентима у 2021. години, уписаним на магистарске, мастер, специјалистичке и докторске студије у школској 2021/2022. години, више
 
БИЛТЕН - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2020/2021.
         више
 
страна 1 од 7 сљедећа