Билтени средњег образовања

 

 

 

У билтенима средњег образовања Републички завод за статистику објављује податке о редовним и средњим школама за дјецу са посебним  потребама. Подаци су резултат редовне статистичке активности из области средњег образовања.

 

Ученици средњих школа приказани су по пољима образовања, разредима, полу, години рођења, учењу страног језика и степенима стручности.

 

Наставници средњих школа приказани су према полу, старости, врсти радног односа, трајању радног времена и еквиваленту пуне запослености.

 

 

БИЛТЕН - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, 2022/2023.
  У овом Билтену Републички завод за статистику објављује податке о редовним  средњим школама, средњим школама за дјецу са посебним потребама, полазницима образовања одраслих и корисницима домова ученика и студената на почетку школске године.             више
 
БИЛТЕН - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, 2021/2022.
  У овом Билтену Републички завод за статистику објављује податке о редовним  средњим школама, средњим школама за дјецу са посебним потребама, полазницима образовања одраслих и корисницима домова ученика и студената на почетку школске године.   више
 
БИЛТЕН - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, 2020/2021.
  У овом Билтену Републички завод за статистику објављује податке о редовним  средњим школама, средњим школама за дјецу са посебним  потребама, полазницима образовања одраслих и корисницима домова ученика и студената на почетку школске године.       више
 
страна 1 од 7 сљедећа