Саопштења

 

 

 

Анкета о потрошњи домаћинстава, 2021/2022.
Анкете               Просјечна мјесечна потрошња по домаћинству у Републици Српској у 2021/2022. години била је 1 800,78 КМ. Издаци за храну и безалкохолна пића, становање, воду, више
 
Анкета о потрошњи домаћинстава, 2015. година (исправљено саопштење)
Анкете           Просјечна  мјесечна  потрошња  по  домаћинству  у  Републици  Српској  у  2015.  години  била  је   више
 
Анкета о потрошњи домаћинстава, 2011. година - коначни подаци
             више
 
страна 1 од 2 сљедећа