Трошкови рада

 ТРОШКОВИ РАДА                                                                           

 

 

Трошкови рада, 2020.
            У 2020. години просјечни мјесечни трошкови рада по запосленом износили су 1 667,65 КМ и у односу на 2016. годину већи су за 10,0%. Просјечни више
 
Трошкови рада, 2016.
            Подаци дати у овом саопштењу, добијени на основу Извјештаја о трошковима рада су методолошки засновани на регулативама Европске Уније 530/1999, 1726/1999 и 1737/2005. Овим четворогодишњим више
 
Трошкови рада, 2012.
            Подаци дати у овом саопштењу, добијени на основу Извјештаја о трошковима рада су методолошки засновани на регулативама Европске Уније 530/1999, 1726/1999 и 1737/2005. Овим четворогодишњим више
 
страна 1 од 2 сљедећа