Дистрибутивна трговина и остале услуге

Трговина на мало, фебруар 2022.
          Укупан промет у трговини на мало у фебруару 2022. године, у односу на јануар 2022. године, посматран у текућим цијенама, већи је за 3,3%, а у више
 
Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, четврто тромјесечје 2021.
Краткорочне пословне статистике             Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у четвртом тромјесечју 2021. године већи је за 3,4% у односу на треће тромјесечје 2021. године. Укупан календарски прилагођен више
 
Трговина на мало, јануар 2022.
          Укупан промет у трговини на мало у јануару 2022. године, у односу на децембар 2021. године, посматран у текућим цијенама, мањи је за 12,6%, а у више
 
претходна страна 3 од 54 сљедећа