Саопштења
Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, децембар 2019.
          Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у децембру 2019. године, у односу на новембар 2019. године, у просјеку су ниже за 0,1% и у односу више
 
Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа, децембар 2019.
        Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа, рачуна се на основу података прикупљених за индекс цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту и индекс цијена произвођача индустријских више
 
Просјечне потрошачке цијене, новембар 2019.
          Једини релевантни индекси потрошачких цијена за ниво Републике Српске су они објављени од стране Републичког завода за статистику. Просјечне потрошачке цијене узимају у обзир више различитих више
 
претходна страна 2 од 144 сљедећа