Национални рачуни

 

 

 

СТАТИСТИКA НАЦИОНАЛНИХ РАЧУНА:

 

 

ТРОМЈЕСЕЧНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД

 

 

 

 

БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД, ПРОИЗВОДНИ ПРИСТУП

 

 

 

 

БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД, ДОХОДОВНИ ПРИСТУП

 

 

 

 

БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД, ПОТРОШНИ ПРИСТУП

 

 

КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА

 

Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији агрегат у систему националних рачуна и мјера развоја укупне економије. Компилација БДП-а за Републику Српску је заснована на методолошким поставкама Европског система рачуна ESA 2010.

 

БДП може да се рачуна користећи три основна приступа:

 

- Производни 
- Доходовни 
- Потрошни