Методологија

 

 

 

 

ПРАВНИ ОСНОВ

 

Правни основ за спровођење истраживања у области културе и умјетности је Закон о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске",број 85/03).

 

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ

 

Циљ истраживања

 

Статистичка евиденција установа у области културе и умјетности и доступност података крајњим корисницима.

 

Извори података су све јединице регистроване за обављање дјелатности према класификацији КДБиХ 2010.

 

Заштита података

 

Подаци добијени од извјештајних јединица се користе искључиво у статистичке сврхе и објављују се у агрегираном - збирном облику.

 

 

ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ

 

ИЗВЈЕШТАЈИ О КВАЛИТЕТУ