Индекси промета индустријe, април 2024.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у априлу 2024. године, у поређењу са мартом 2024. године, већи је за 5,7%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је раст од 10,7% и на иностраном тржишту раст од 1,5%.

У априлу 2024. године, у поређењу са априлом 2023. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 6,0%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностарном тржишту остварен је раст од 6,8% и на домаћем тржишту раст од 4,9%.

У априлу 2024. године у односу на март 2024. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 15,6%, капиталних производа за 13,9%, трајних производа за широку потрошњу за 7,2%, интермедијарних производа за 3,9% и промет нетрајних производа за широку потрошњу већи је за 0,3%.

У априлу 2024. године у односу на април 2023. године календарски прилагођени промет нетрајних производа за широку потрошњу већи је за 3,5%, интермедијарних производа за 7,3% и капиталних производа за 22,7%, док је промет трајних производа за широку потрошњу мањи за 3,6% и енергије за 57,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ