Клање стоке и живине у кланицама, март 2024.

 

 

 

 

 

Током марта 2024. године, у поређењу са истим мјесецом 2023. године повећан је број закланих оваца за 8,2% и живине за 6,3%, док је истовремено смањен број закланих говеда за 8,1% и свиња за 43,2%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 8,3% и живине за 6,9%, као и смањење нето тежине закланих говеда за 13,4% и свиња за 46,3%.

У поређењу са претходним мјесецом, током марта 2024. године забиљежено је повећање броја закланих оваца за 16,3% и живине за 14,1%, док је истовремено смањен број закланих говеда за 4,8% и свиња за 15,0%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 19,0% и живине за 10,0%, као и смањење нето тежине закланих говеда за 9,1% и свиња за 12,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ