Склопљени и разведени бракови у Републици Српској, 2023.

 

 

 

 

 

Мањи број склопљених бракова


У 2023. години у Републици Српској склопљен je 5 471 брак, што је у односу на претходну годину за 56 бракова мање.


Према посљедњим расположивим подацима Евростата за 2022. годину, стопа нупцијалитета у ЕУ-27 износила је 4,2 склопљена брака на 1 000 становника. У Републици Српској, у 2023. години, стопа нупцијалитета је износила 4,9 склопљених бракова на 1 000 становника.


Највећи број склопљених бракова између држављана Босне и Херцеговине


У 2023. години настављен је исти тренд као у претходним годинама. Највећи број бракова склопљен је између младожења и невјеста са држављанством Босне и Херцеговине. Укупан број бракова гдје невјеста и младожења имају држављанство Босне и Херцеговине износио је 5 035 или 92%. Од укупног броја невјеста које су у 2023. години склопиле брак са држављанима Босне и Херцеговине, њих 297 или 5,4% је са страним држављанством. С друге стране, од укупног броја младожења који су склопили брак са држављанкама Босне и Херцеговине, њих 145 или 2,7% је са страним држављанством.

Младожење старије од невјеста

Просјечна старост при склапању брака за младожењу износила је 32,3 годинe и у односу на претходну годину је повећана за 0,2 године. Просјечна старост при склапању првог брака за младожењу износила је 30,4 године, што представља повећање од 0,2 године у односу на претходну годину. У периоду 1998-2023. године, граница склапања првог брака за младожењу повећана је за 1,8 година.

Укупна просјечна старост невјесте при склапању брака у односу на претходну годину је повећана за 0,2 године и износи 29,3 година, док је граница склапања првог брака, такође, повећана за 0,2 године и износи 27,6 година. Просјечна старост склапања првог брака за невјесту у периоду 1998-2023. године, повећана је за 2,9 година.

Невјесте у Републици Српској раније склапају брак од младожења. У старости 15-19 година, брак је склопила 221 невјеста, док су у истој старосној групи брак склопила 24 младожења.

У Републици Српској евидентно је одгађање склапања брака, како за младожење тако и за невјесте. Уочава се све веће приближавање западноевропском типу брачности, који се одликује све каснијим уласком у брак и одгађањем брака, што доводи до смањеног наталитета и самим тим до појаве све чешћег негативног природног прираштаја, те смањења броја становника појединих подручја.

Разведени бракови

У 2023. години у Републици Српској разведена су 974 брака. Према посљедњем заједничком пребивалишту, највећи број разведених бракова забиљежен је у Граду Бања Лука 206, Граду Бијељина 125, Граду Приједору 80, Граду Зворнику 45 и Козарској Дубици 45. У односу на посљедње расположиве податке Евростата за стопу диворцијалитета ЕУ-27, Република Српска се налази испод просјека. Стопа диворцијалитета у ЕУ-27, 2022. године, износила је 1,6 разведених бракова на 1 000 становника, а у Републици Српској, у 2023. години, стопа диворцијалитета износла је 0,9 разведених бракова на 1 000 становника. На 1 000 склопљених бракова разведено је 178 бракова.

Просјечно трајање брака прије развода било је 13 година

Од укупног броја разведених бракова, од прве до четврте година брака развело се 21,7% парова, док се 22,0% парова развело између пете и девете године брака. У току прве године брака развело се 2,0% парова, а укупан проценат бракова разведених након 25 и више година износио је 14,9%.

Просјечна старост мужа при разводу брака већа је од старости жене за 4,1 годину


Просјечна старост мужа при разводу брака износила је 43,3 године, а жене 39,2 године.

Највећи број разведених бракова је без издржаване дјеце, око 45,8%, са једним дјететом око 28,3%, а са двоје и више дјеце око 25,9%.

Након развода брака, највећи број издржаване дјеце додијељен је жени, њих 432 или 81,8% од укупног броја издржаване дјеце, мужу 77 или 14,6%, а на заједничко старање мужу и жени додијељено је 17 дјеце или 3,2%. У категорији друге комбинације двоје је издржаване дјеце, односно 0,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ