Рођени и умрли у Републици Српској, 2023.

 

 

 

 

 

 

Раст броја живорођених

У Републици Српској у 2023. години рођено је 9 309 живорођене дјеце, од тога 4 849 дјечака и 4 460 дјевојчица. У односу на 2022. годину, број живорођене дјеце у 2023. години већи је за 191.

Повећана просјечна старост мајки приликом рађања дјеце

Просјечна старост мајке при рођењу првог дјетета у Републици Српској износила је 28,1 годину, односно 0,4 годинe више него у 2022. години. Вишегодишњи подаци нам указују да жене одлажу рађање дјеце и да се просјечна старост мајки приликом рађања дјеце повећава.

Укупна просјечна старост мајке при рођењу дјетета у Републици Српској, у 2023. години, износила је 29,8 година. Према посљедњем расположивом податку Евростата за 2022. годину, укупна просјечна старост мајке при рођењу дјетета у ЕУ-27 износила је 31,1 годину.

Ред рођења дјетета задржао се на сличном нивоу као што је био у 2022. години. У 2023. години, од укупног броја мајки које су рађале, 45,2% мајки родиле су прво дијете, 34,3% друго дијете, а 20,6% треће и више дјеце.

Посматрајући старосне групе и ред рођења, 61,9% мајки које су родиле прво дијете и 65,7% мајки које су родиле друго дијете је у старосној групи 25-34 године, док је 61,2% мајки које су родиле треће или више дјеце у старосној групи 30-39 година.

Од укупног броја живорођене дјеце, око 78,9% роди се у старости мајки од 25 до 39 година.

Раст стопе укупног фертилитета

Посматрајући период од 2003. године, од када се рачуна стопа укупног фертилитета, у 2023. години је забиљежена највиша стопа укупног фертилитета. Стопа укупног фертилитета, односно број живорођене дјеце по једној жени, у 2023. години је износила 1,45 док је најнижа стопа укупног фертилитета, у посматраном периоду, забиљежена 2011. године када је износила 1,27.

Број живорођене ванбрачне дјеце у укупном броју живорођене дјеце је повећан у односу на претходну годину

У Републици Српској проценат живорођене ванбрачне дјеце у укупном броју живорођених износио је 17,5% и у односу на претходну годину је повећан за 2,5%. Од укупног броја живорођене ванбрачне дјеце, 93,2% њихових родитеља живи заједно.

Мањи број умрлих

У 2023. години у Републици Српској је умрло 13 508 лицa, од тога 6 978 мушкарца и 6 530 жена. У поређењу са 2022. годином, у Републици Српској је умрло 2 755 лицa мање. Највећи проценат умрлих лица забиљежен је у периоду јануар-март 2023. године, око 28,8%, а најмањи у периоду јул-септембар 2023. године, 23,0%.

Мушкарци живе краће од жена

Просјечна старост приликом умирања за мушкарце у 2023. години износила је 72,0 године, а за жене 78,0 година. У односу на 2022. годину, просјечна старост приликом умирања за мушкарце у благом је паду, док је просјечна старост приликом умирања за жене у благом порасту. Од укупног броја умрлих, свако шесто лице умре испод 65 година старости.

Умрло 27 дјеце до једне године старости


У 2023. години умрло је 27 дјеце до једне године старости и то 16 дјечака и 11 дјевојчица. Око 44,4% одојчади умрло је у првих 10 дана послије рођења. У 2023. години стопа умрле одојчади износила је 2,9‰. Према посљедњем расположивом податку Евростата (2022. година) стопа умрле одојчади у ЕУ-27 износила је 3,3‰.

Болести крвотока водећи узрок смрти

Водећи узрок смрти у Републици Српској биле су болести крвотока. Од укупног броја умрлих, 6 051 лице или око 44,8% умрло је од поменутих болести. Од укупног броја умрлих од болести крвотока, жена је 3 266 или 54,0%, а мушкараца 2 785 или 46,0%. Сљедећи водећи узрок смрти према Међународној класификацији болести, повреда и узрока смрти, а која је обавезна за све чланице Свјетске здравствене организације, сврстан је у групу тумори (C00-D48). Од укупног броја умрлих лица у Републици Српској, 2 630 или 19,5% умрлих, налази се у наведеној групи. Од укупног броја умрлих од тумора, жена је 1 088 или 41,4% а мушкараца 1 542 или 58,6%.

Насилне смрти

У Републици Српској је током 2023. године, у односу на претходну годину, дошло до смањења броја насилних смрти за око 6,9%. Укупан број убистава износио је 8, самоубистава 162, несрећних случајева 206, док је у категорији остало, број насилних смрти износио 57. У укупном броју насилних смрти, мушкарци учествују са 73,2%. Око 77,8% самоубистава десило се у старости већој од 45 година.

Природни прираштај

Од 2002. године природни прираштај Републике Српске је негативан. Континуитет пада природног прираштаја указује на све већи број умрлих, а мањи број живорођених. Стопа природног прираштаја у 2023. години износила је -3,7‰.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ