Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, I тромјесечје 2024.

 

 

 

 

 

 

У првом тромјесечју 2024. године у Републици Српској регистровано је укупно 111 398 возила, што је за 5,2% више у односу на исти период претходне године.

Од укупног броја регистрованих возила, 81,1% односи се на путничке аутомобиле, 10,4% на теретна, 5,1% на прикључна возила, а 3,5% на остале категорије возила.

Посматрано по годинама старости возила, 6,0% налази се у категорији старости до 5 година, 34,6% је у категорији старости од 6-15 година, док је 59,4% регистрованих возила старије од 15 година.

Први пут регистровано је 8 096 возила, односно 21,5% више у односу на прво тромјесечје 2023. године.

Укупан број саобраћајних незгода у првом тромјесечју 2024. године већи је за 7,8% у односу на исти период 2023. године. Број повријеђених лица већи је за 14,3%, а број погинулих лица је већи је за 61,5% у односу на прво тромјесечје 2023. године.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ