Индекси потрошачких цијена, март 2024.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у марту 2024. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,4%.


У односу на март 2023. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 2,7%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у марту 2024. године у односу на фебруар 2024. године, индекс одјељка Одјећа и обућа виши је за 3,3%, индекс одјељка Алкохолна пића и дуван виши је за 1,5%, индекс одјељка Ресторани и хотели виши је за 0,9%, индекс одјељка Намјештај и покућство виши је за 0,8%, индекс одјељка Превоз виши је за 0,7%, индекси одјељака Здравство и Рекреација и култура виши су за по 0,4%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 0,3%, а индекс одјељка Образовање виши је за 0,2%. Индекси одјељака Комуникације и Остала добра и услуге остали су непромијењени, док је индекс одјељка Становање нижи за 0,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ