Докторанди, школска 2023/2024. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У школској 2023/2024. години, на високошколским установама у Републици Српској евидентирано је укупно 258 докторанaда. Од укупног броја, тринаест докторанада су пријавили докторат, а 245 уписало је докторске студије.

Према полној структури докторанада, 47,3% су мушкарци, а 52,7% су жене.

Посматрајући уписане на докторске студије у школској 2023/24 години, 236 докторанада уписано је на јавне високошколске установе, док је на приватним високошколским установама уписано 22 докторанада.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ