Уписани на мастер и специјалистичке студије, школска 2023/2024. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У школској 2023/2024. години, на високошколским установама у Републици Српској, на мастер студије уписано је 2 162 студената, а на специјалистичкe студијe 203 студената.

Према полној структури, на мастер студијe уписано је 63,0% жена, а на специјалистичкe студијe 70,0% жена.

Од укупног броја уписаних на јавнe високошколскe установe, на мастер уписано је 92,2% студената, док је на специјалистичкe студијe уписано 7,8%. На приватним високошколским установама сви су уписани на мастер студије.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ