Дипломирани студенти, 2023. (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У Републици Српској у 2023. години 3 102 студента завршила су академске или струковне студије. Од укупног броја студената који су завршили студије, 61,1% су студенткиње. У односу на претходну годину број студената мањи је за 7,9%.

Први циклус студија завршио је 2 851 студент, док је интегрисани студиј који обухвата први и други циклус студија, завршио 251 студент. У Републици Српској као интегрисани студиј изводе се студији медицине, стоматологије, денталне медицине и фармације. Од 251 студента који су завршили интегрисане студије, 4/5 су жене.

Студирање на високој школи завршила су 572 студента, на факултету 2 418 студената, теолошком факултету 12 студената, а на умјетничкој академији 100 студената.

Највише студената стекло је звање у области образовања Пословање, администрација и право, 20,9%, док је најмање студената стекло звање у области Природне науке, математика и статистика, 3,2%.

Што се тиче старости студената, половина студената који су завршили студије је старости од 23 до 26 година (50,9%), док је 29,2% студената старије од 30 година.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ