Уписани студенти, академска 2023/2024. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У академској 2023/2024. години на први циклус студија високог образовања, укључујући и интегрисане студије првог и другог циклуса, у зимски семестар уписано је 23 489 студената, од чега су 61,5% студентице. Редовно студира 86,4% студената.


У академској 2023/2024. години настављен је тренд опадања броја уписаних студената. У односу на претходну академску годину, број студената мањи је за 3,2%, односно 778 студената.

У Републици Српској, на четири јавне високошколске установе, уписано је скоро 16 хиљада студената, односно 68,1% укупно уписаних. Јавне високошколске установе су Универзитет у Бањој Луци, Универзитет у Источном Сарајеву, Висока медицинска школа у Приједору и Висока школа за туризам и хотелијерство у Требињу. На Универзитету у Бањој Луци студира 2/5 укупно уписаних студената.

На 14 приватних високошколских установа студира 31,9% укупно уписаних, односно 7 492 студента.

Посматрано према областима образовања које су усклађене са Међународном стандардном класификацијом образовања (ISCED-F 2013), 21,8% од укупног броја студената студира у области Здравство и социјална заштита. Од 5 125 студената у наведеној области, 75,4% су студентице.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ