Магистри наука, мастери и специјалисти, 2023. (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2023. години, на високошколским установама у Републици Српској, осам кандидата стекло је научни степен магистра наука, 330 кандидата звање мастера, а 127 кандидата је стекло стручни степен специјалисте.

Према полној структури, 50,0% магистара су мушкарци. Ако посматрамо мастере, 35, 8% су мушкарци, а 64,2% су жене. Полну структуру код специјалиста чине мушкарци са 44,9%, док жене чине 55,1%.

Највећи број магистарских и мастер радова, односно специјалистичких испита је из области Здравство и социјална заштита (29,0%) и Хуманистичких наука и умјетности (15,3%), док је најмањи број из области Услуге (0,6%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ