Наставници и сарадници на високошколским установама, академска 2023/2024. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У академској 2023/2024. години на високошколским установама укупан број наставника и сарадника је 2 907. На основу уговора о раду запосленo је 1 906 наставника и сарадника, док је на основу других уговора ангажован 1 001 наставник и сарадник. Од укупног броја наставника и сарадника, 46,9% су жене.

Подаци о наставницима и сарадницима прикупљају се према наставној норми на основу које се рачуна еквивалент пуне запослености. Наставници и сарадници који раде са пуном нормом током цијеле академске године одговарају јединици еквивалента пуне запослености, док је за наставнике и сараднике који раде краће од пуне наставне норме еквивалент потребно израчунати.

Укупан број наставника и сарадника изражен еквивалентом пуне запослености је 2 295,2. Са пуном наставном нормом, у академској 2023/2024. години, радило је 2 077 наставника и сарадника. Са краћом од пуне наставне норме радило је 830 наставника и сарадника, што изражено еквивалентом пуне запослености износи 218,2.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ