Доктори наука, 2023. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2023. години, на високошколским установама у Републици Српској научни степен доктора наука стекло је 26 кандидата.

Према полној структури 50,0% доктора наука су мушкарци, а 50,0% су жене.

Највећи број докторских дисертација је из области Пословање, администрација и право (26,9%), док је најмање докторских дисертација (3,8%) из области Информационе и комуникационе технологије.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ