Индекси промета индустријe, јануар 2024.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у јануару 2024. године, у поређењу са децембром 2023. године, већи је за 2,8%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је раст од 3,7% и на иностраном тржишту раст од 1,9%.

У јануару 2024. године, у поређењу са јануаром 2023. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 5,8%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је пад од 2,4% и на иностраном тржишту пад од 8,6%.

У јануару 2024. године у односу на децембар 2023. године укупни десезонирани промет нетрајних производа за широку потрошњу већи је за 5,2% и интермедијарних производа за 2,9%, док је промет капиталних производа мањи за 3,4%, промет трајних производа за широку потрошњу за 3,5% и промет енергије за 6,3%.

У јануару 2024. године у односу на јануар 2023. године календарски прилагођени промет нетрајних производа за широку потрошњу већи је за 5,4%, док је промет интермедијарних производа мањи за 6,7%, капиталних производа за 9,1%, трајних производа за широку потрошњу за 17,4% и енергије за 54,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ