Образовање у саобраћају, 2023.

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2023. години у 222 ауто-школе које су обављале дјелатност оспособљавања кандидата за возаче моторних возила, било је запослено 667 инструктора вожње.

Од 27 400 излазака на испит из области управљања моторним возилом, у 2023. години, 18 639 кандидата положило је испит. Пролазност кандидата, у односу на број излазака на испит, је 68,0%. У односу на претходну годину, број излазака на испит мањи је за 4,9%, док је за 4,2% смањен број кандидата који су положили испит.

Када посматрамо учесталост изласка на испит из области управљања моторним возилом у односу на укупан број излазака, број излазака први пут је 67,9%, други пут 21,8%, трећи пут 7,5%, четврти пут 2,0%, пети пут 0,5%, шести пут 0,3% и седам и више пута 0,2%. Стопа пролазности кандидата приликом првог изласка на испит из области управљања моторним возилом је 68,1%.

У 2023. години, од укупно 20 710 излазака на испит из области прописа о безбједности саобраћаја стопа пролазности кандидата била је 68,8%. Стопа пролазности кандидата приликом првог изласка на испит из области прописа о безбједности саобраћаја 76,0%.

У области прве помоћи, од укупно 14 106 излазака на испит стопа пролазности кандидата била 90,5%. Стопа пролазности кандидата приликом првог изласка на испит из области прве помоћи је 91,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ