Производња и употреба млијека на пољопривредним газдинствима (претходни подаци), 2023.

 

 

 

 

 

Према резултатима анкетног истраживања, пољопривредна газдинства Републике Српске су током 2023. године произвела укупно 319,5 милиона литара сировог млијека свих врста (кравље, козије и овчије млијеко), што је за 8,3% већа количина у односу на производњу из претходне године.


Највећу количину млијека произведеног на пољопривредним газдинствима током 2023. године, у износу од 124,9 милиона литара или 39,1% од укупне производње, откупиле су мљекаре и други регистровани откупљивачи, што представља повећање за 0,2% у односу на претходну годину.


У истом периоду, на пољопривредним газдинствима искоришћено је укупно 130,3 милиона литара произведеног сировог млијека, при чему је 109,1 милиона литара млијека прерађено у различите млијечне производе, а преосталих 21,2 милиона литара искоришћенo као конзумно млијеко за сопствену исхрану чланова газдинства. Путем непосредне (директне) продаје, газдинства су током посматране године пласирала 28,0 милиона литара млијека, 34,8 милиона литара млијека су искористили за исхрану телади и остварили губитак од 1,5 милиона литара сировог млијека.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ