Клање стоке и живине у кланицама, фебруар 2024.

 

 

 

 

 

Током фебруара 2024. године, у поређењу са истим мјесецом 2023. године повећан је број заклане живине за 7,4%, док је истовремено смањен број закланих говеда за 1,6%, оваца за 7,9% и свиња за 15,2%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 13,8%, као и смањење нето тежине закланих говеда за 3,3%, оваца за 16,6% и свиња за 19,3%.

У поређењу са претходним мјесецом, током фебруара 2024. године забиљежено је повећање броја заклане живине за 15,6% и говеда за 11,4%, док је истовремено смањен број закланих оваца за 29,8,% и свиња за 37,0%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 15,3% и говеда за 13,4%, као и смањење нето тежине закланих свиња за 36,0% и оваца за 36,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ