Анкета о радној снази, 2023.

 

 

 

 

 

Републички завод за статистику од 2020. године спроводи непрекидну (континуирану) Анкету о радној снази 2020 (АРС 2020).


Анкета се спроводила од 2006. до 2019. године једанпут годишње у прољеће и анкетирање на терену трајало је двије седмице. Од јануара 2020. године Анкета се спроводи непрекидно (континуирано) током цијеле године, а резултати се објављују тромјесечно, у форми саопштења.


У складу са Уредбом Европског парламента и Савјета, која је ступила на снагу 1. јануара 2021. године, Републички завод за статистику извршио је методолошко усклађивање садржаја упитника АРС-а путем кога се прикупљају подаци.


Детаљна АРС методологија може се пронаћи на линку.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ