Поштанске и телекомуникационе услуге, IV тромјесечје 2023.

 

 

 

 

 

 

У четвртом тромјесечју 2023. године, број писмоносних пошиљки у односу на исти период претходне године мањи је за 2,9%, a број пакетских пошиљки за 2,7%. Број телеграма мањи је за 15,6%.

Број минута разговора у мобилној телефонији у четвртом тромјесечју 2023. године, у односу на исти период претходне године већи је за 5,3%, док је број минута разговора у фиксној телефонији мањи за 7,3%. Број претплатника у мобилној телефонији мањи је за 4,6% у односу на четврто тромјесечје 2022. године.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ