Индекси производње у грађевинарству, IV тромјесечје 2023.

 

 

 

 

 

Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у четвртом тромјесечју 2023. године, у поређењу са четвртим тромјесечјем 2022. године, мања је за 8,5%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње мања је за 7,6% и на објектима нискоградње мања је за 9,1%.

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у четвртом тромјесечју 2023. године, у поређењу са претходним тромјесечјем мања је за 1,6%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње мања је за 0,9% и на објектима нискоградње мања је за 2,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ