Индекси промета индустријe, новембар 2023.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у новембру 2023. године, у поређењу са октобром 2023. године, мањи је за 1,3%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је раст од 0,4%, док је на иностраном тржишту забиљежен пад од 2,7%.

У новембру 2023. године, у поређењу са новембром 2022. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 11,1%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је пад од 3,6% и на иностраном тржишту пад од 17,2%.

У новембру 2023. године у односу на октобар 2023. године укупни десезонирани промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 12,1%, капиталних производа за 7,0% и нетрајних производа за широку потрошњу за 1,2%, док је промет енергије мањи за 2,5% и интермедијарних производа за 6,3%.

У новембру 2023. године у односу на новембар 2022. године календарски прилагођени промет нетрајних производа за широку потрошњу већи је за 0,5% и капиталних производа за 0,1%, док је промет трајних производа за широку потрошњу мањи за 10,5%, енергије за 13,7% и интермедијарних производа за 19,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ