Предшколско васпитање и образовање, радна година 2023/2024. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

 

У радној 2023/2024. години број дјеце која су обухваћена неким програмом предшколског васпитања и образовања је 16 807. Од укупног броја дјеце, 52,3% су дјечаци, а 47,5% дјевојчице. Број дјеце која бораве у предшколским установама, у односу на 2022/2023. годину, већи је за 6,8%.

На мјесто у предшколским установама чека 3 778 дјеце што је у односу на претходну годину мање за 5,7%. У јавним предшколским установама на мјесто чека 3 230 дјеце, а у приватним установама њих 548.

Број предшколских установа у радној 2023/2024. години је 121, док је укупан број објеката 228. Од укупног броја дјеце, око 2/3 обухваћено је програмом предшколског васпитања и образовања у јавним, а 1/3 у приватним предшколским установама.

У радној 2023/2024. години у јасличкој групи боравило је 4 239 дјеце, што је за 13,4% више у односу на претходну радну годину. Највећу групу чине дјеца узраста 2-3 године (57,0%).

Од 2 661 запослених у предшколским установама, 60,3% су васпитачи. Од укупно 1 605 васпитача, 22 су мушког пола.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ