Трговина на мало, децембар 2023.

 

 

 

 

 

Укупан промет у трговини на мало у децембру 2023. године, у односу на новембар 2023. године, посматран у текућим цијенама већи је за 16,6%, док је у сталним цијенама већи за 16,3. Промет у трговини на мало храном, пићима и дуваном, посматран у текућим цијенама, већи је за 24,1%, док је промет у трговини горивима и мазивима мањи за 4,6%.


Индекс промета трговине на мало у периоду јануар-децембар 2023. године у односу на исти период 2022. године номинално је већи 9,7%, док је реално већи за 7,7%.


Укупан десезонирани промет у трговини на мало у децембру 2023. године, у односу на новембар 2023. године, посматран у текућим цијенама већи је за 4,2%, а у сталним цијенама већи је за 2,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ