Индекси потрошачких цијена, децембар 2023.

 

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у децембру 2023. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,3%.

 

У односу на децембар 2022. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 3,3%.

 

Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у децембру 2023. године у односу на новембар 2023. године, индекс одјељка Остала добра и услуге виши је за 0,5%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 0,3%, индекс одјељка Здравство виши је за 0,2%, док су индекси одјељака Становање, Рекреација и култура и Ресторани и хотели виши за по 0,1%. Индекси одјељака Аклохолна пића и дуван, Комуникације и Образовање остали су непромијењени. Индекс одјељка Превоз нижи је за 2,6%, индекс одјељка Одјећа и обућа нижи je за 2,2%, док је индекс одјељка Намјештај и покућство нижи за 0,3%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ