Индекси индустријске производње, новембар 2023.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у новембру 2023. године, у поређењу са октобром 2023. године, мања је за 5,0%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у новембру 2023. године, у поређењу са новембром 2022. године, мања је за 10,6%.

У новембру 2023. године у односу на октобар 2023. године десезонирана производња нетрајних производа за широку потрошњу, као и производња капиталних производа мања је за по 5,4%, производња енергије за 5,5%, интермедијарних производа за 9,0% и трајних производа за широку потрошњу за 14,7%.

У новембру 2023. године у односу на новембар 2022. године календарски прилагођена производња енергије већа је за 0,8%, капиталних производа за 0,4%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 9,2%, интермедијарних производа за 21,8% и трајних производа за широку потрошњу за 45,3%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у новембру 2023. године у поређењу са октобром 2023. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи пад од 4,3%, у подручју Прерађивачкa индустрија пад од 7,5% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 15,1%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у новембру 2023. године у поређењу са новембром 2022. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 4,9%, док је у подручју Вађењe руда и камена забиљежен пад од 15,5% и у подручју Прерађивачкa индустријa пад од 16,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ