Индекси индустријске производње, децембар 2023. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у децембру 2023. године, у поређењу са новембром 2023. године, већа је за 1,4%.

 

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у децембру 2023. године, у поређењу са децембром 2022. године, мања је за 6,2%.

 

У децембру 2023. године у односу на новембар 2023. године десезонирана производња интермедијарних производа већа је за 12,2%, трајних производа за широку потрошњу за 9,4%, енергије за 2,2%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 2,8% и капиталних производа за 6,0%.

 

У децембру 2023. године у односу на децембар 2022. године календарски прилагођена производња енергије већа је за 2,0%, док је производња капиталних производа мања за 2,3%, интермедијарних производа за 4,9%, нетрајних производа за широку потрошњу за 15,1% и трајних производа за широку потрошњу за 41,2%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у децембру 2023. године у поређењу са новембром 2023. године у подручју Прерађивачкa индустрија биљежи раст од 6,3%, у подручју Вађењe руда и камена раст од 1,9%, док је у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa забиљежен пад од 0,7%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у децембру 2023. године у поређењу са децембром 2022. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 1,4%, док је у подручју Вађењe руда и камена забиљежен пад од 6,9% и у подручју Прерађивачкa индустријa пад од 9,0%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ