Европски систем интегрисане статистике социјалне заштите, ESSPROS, 2022.

 

 

 

 

 

Код примитакa у социјалној заштити у 2022. години, преовладавају социјални доприноси који чине 66,2% од укупних примитака за социјалну заштиту. Доприноси Владе и јединица локалних самоуправа Републике Српске износили су 32,1%.Удио издатака социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2022. години износио је 21,5%.


За накнаде у социјалној заштити у 2022. години издвојено је 95,8% од укупних издатака за социјалну заштиту. Према врсти накнада, највише се издвајало на новчане накнаде. У 2022. години за новчане накнаде издвојено је 66,9%. Највише новчаних и неновчаних накнада било је без провјере материјалног стања и то 93,6% у односу на укупан број издвојених накнада.

Од функција социјалне заштите, највећи дио накнада потрошен је на олакшавање финансијског оптерећења од ризика Старост. У 2022. години за накнаде старости издвојено је 33,5%. За накнаде према функцији Болест издвојено је 33,0%. За функцију Породица/Дјеца издвојено је 4,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ