Индекси промета индустријe, октобар 2023. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у октобру 2023. године, у поређењу са септембром 2023. године, мањи је за 1,7%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је раст од 0,3%, док је на иностраном тржишту забиљежен пад од 3,3%.

У октобру 2023. године, у поређењу са октобром 2022. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 8,3%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је пад од 5,4% и на иностраном тржишту пад од 10,6%.

У октобру 2023. године у односу на септембар 2023. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 12,2% и интермедијарних производа за 0,2%, док је промет трајних производа за широку потрошњу мањи за 1,4%, нетрајних производа за широку потрошњу за 2,2% и капиталних производа мањи за 2,8%.

У октобру 2023. године у односу на октобар 2022. године календарски прилагођени промет нетрајних производа за широку потрошњу мањи је за 1,0%, интермедијарних производа за 8,8%, енергије за 10,6%, капиталних производа за 13,5% и трајних производа за широку потрошњу мањи за 17,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ