Индекси произвођачких цијена услуга, III тромјесечје 2023.

 

 

 

 

 

Произвођачке цијене друмског превоза робе у Републици Српској повећане су у трећем тромјесечју 2023. године у односу на базну (2015. годину) за 25,5%, док су произвођачке цијене у дјелатности складиштења робе остале непромијењене.

Повећање цијена архитектонских и инжењерских дјелатности и с њима повезаног техничког савјетовања, у трећем тромјесечју 2023. године, у односу на базну (2018. годину), износило је 23,7%.

У трећем тромјесечју 2023. године произвођачке цијене у заштитним и истражним дјелатностима оствариле су повећање у односу на базну (2017. годину) за 35,8%, а у дјелатности чишћења за 8,0%.

Произвођачке цијене услуга у складиштењу робе, архитектонским и инжењерским дјелатностима и са њима повезаним техничким савјетовањем, заштитним и истражним дјелатностима и дјелатности чишћења остале су непромијењене у трећем тромјесечју 2023. године у односу на друго тромјесечје 2023. године. Просјечан пад произвођачких цијена у трећем тромјесечју 2023. године у односу на друго тромјесечје 2023. године остварен је у друмском превозу робе за 0,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ