Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, III тромјесечје 2023.

 

 

 

 

 

 

У трећем тромјесечју 2023. године у Републици Српској регистровано је укупно 131 441 возило, што је за 3,6% више у односу на исти период претходне године.

Од укупног броја регистрованих возила, 80,9% односи се на путничке аутомобиле, 9,6% на теретна, 4,6% на прикључна возила, а 4,9% на остале категорије возила.

Посматрано по годинама старости возила, 7,2% налази се у категорији старости до 5 година, 32,7% је у категорији старости од 6-15 година, док је 60,2% регистрованих возила старије од 15 година.

Први пут регистровано је 8 815 возила, односно 34,9% више у односу на треће тромјесечје 2022. године.

Укупан број саобраћајних незгода у трећем тромјесечју 2023. године већи је за 12,2% у односу на исти период 2022. године. Број повријеђених лица већи је за 10,6%, а број погинулих лица је мањи је за 30,6% у односу на треће тромјесечје 2022. године.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ