Милуновић разговарао са представником Развојне агенције РС о индексу иновативности

 

 

Петак, 2. јуни 2023. године

 

Директор Републичког завода за статистику Дарко Милуновић разговарао је са  Бојаном Ћудићем, руководиоцем Одјељења за подршку развоју предузећа и предузетништва у Развојној агенцији Републике Српске у вези са иницијативом за увођењем и примјеном Регионалног индекса иновативности за Републику Српску.

 

Регионални индекс иновативности је статистички извјештај који пружа компаративну анализу иновационог учинка у ЕУ и у земљама окружења. Основни циљ Регионалног индекса иновативности је да процијени релевантне снаге и слабости регионалних иновативних система и да помогне земљама да идентификују области на које се треба посебно фокусирати у наредном периоду.

 

Како је иновативност један од кључних фактора економског развоја, мјерење регионалног индекса иновативности ће допринијети у идентификацији и развоју подручја која су најјача у погледу иновативности, али и да се подржи развој оних подручја која су слабија.