Трговина на мало, мај 2023.

 

 

 

 

 

Укупан промет у трговини на мало у мају 2023. године, у односу на април 2023. године, посматран у текућим цијенама, мањи је за 8,2%, а у сталним цијенама мањи је за 6,2%. Промет у трговини на мало храном, пићима и дуваном, посматран у текућим цијенама, мањи је за 16,5%, док је промет у трговини горивима и мазивима мањи за 3,0%.


Индекс промета трговине на мало у периоду јануар-мај 2023. године у односу на исти период 2022. године номинално је већи 13,5%, док је реално већи за 8,5%.


Укупан десезонирани промет у трговини на мало у мају 2023. године, у односу на април 2023. године, посматран у текућим цијенама мањи је за 7,2%, а у сталним цијенама мањи је за 1,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ