Индекси потрошачких цијена, мај 2023.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у мају 2023. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,1%.


У односу на мај 2022. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 7,3%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у мају 2023. године у односу на април 2023. године, индекс одјељка Остала добра и услуге виши је за 0,7%, индекс одјељка Ресторани и хотели виши је за 0,6%, индекс одјељка Становање виши је за 0,4%, индекси одјељака Аклохолна пића и дуван, Намјештај и покућство и Здравство виши су за по 0,3%, индекс одјељка Рекреација и култура виши је за 0,2%, док је индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши за 0,1%. Индекс одјељка Образовање остао је непромијењен. Индекс одјељка Превоз нижи је за 2,0%, индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 1,4%, док је индекс одјељка Комуникације нижи за 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ