Индекси индустријске производње, мај 2023. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у мају 2023. године, у поређењу са априлом 2023. године, већа је за 0,6%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у мају 2023. године, у поређењу са мајем 2022. године, мања је за 4,3%.

У мају 2023. године у односу на април 2023. године десезонирана производња нетрајних производа за широку потрошњу већа је за 8,1%, интермедијарних производа за 0,8%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 2,0%, капиталних производа за 5,6% и енергије за 7,1%.

У мају 2023. године у односу на мај 2022. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 5,0%, нетрајних производа за широку потрошњу за 1,8%, док је производња енергије мања за 3,1%, интермедијарних производа за 10,2% и трајних производа за широку потрошњу за 16,3%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у мају 2023. године у поређењу са априлом 2023. године у подручју Прерађивачкa индустрија биљежи раст од 2,2%, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa раст од 1,1%, док је у подручју Вађењe руда и камена забиљежен пад од 14,4%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у мају 2023. године у поређењу са мајем 2022. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 2,5%, док је у подручју Прерађивачкa индустријa забиљежен пад од 5,8% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 14,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ