Анкета „Годишње истраживање o засијаним површинама на крају прољећне сјетве и процјена приноса раних култура"

 

 

Републички завод за статистику ће у периоду од 25. маја до 10. јуна 2023. године спроводити анкету „Годишње истраживање o засијаним површинама на крају прољетне сјетве и процјена приноса раних култура".


На територији Републике Српске, анкетом ће бити обухваћенo око 3 800 пољопривредних газдинства, од чега око 3 360 породичних и 420 газдинстава правних лица и предузетника. Анкетирање ће се обавити на случајно одабраном узорку, телефонским путем уз помоћ ангажованих овлаштених анкетара Завода.


Овом статистичком активношћу ће се, према дефиницијама прописаним важећим ЕУ регулативама, методолошким упутствима и препорукама Евростата, прикупити подаци о површини коришћеног пољопривредног земљишта, оствареној сјетви и очекиваним приносима раних култура.


Прикупљени подаци о пољопривредним газдинствима су повјерљиви и користиће се искључиво у статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03).


Позивамо сва пољопривредна газдинства која су изабрана узорком, да прихвате сарадњу и дају одговоре овлаштеним анкетарима Завода и тако допринесу успјеху ове анкете.


Анкета „Годишње истраживање o засијаним површинама на крају прољетне сјетве и процјена приноса раних култура" представља редовно статистичко истраживање на узорку које се спроводи у годишњој динамици.