Индекси промета индустријe, март 2023.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у марту 2023. године, у поређењу са фебруаром 2023. године, мањи је за 0,8%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту забиљежен је пад од 0,1% и на домаћем тржишту пад од 1,7%.

У марту 2023. године, у поређењу са мартом 2022. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 4,9%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је пад од 1,2% и на иностраном тржишту пад од 7,8%.

У марту 2023. године у односу на фебруар 2023. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 9,1%, трајних производа за широку потрошњу за 3,7%, капиталних производа за 3,5%, док је промет интермедијарних производа мањи за 1,6% и промет нетрајних производа за широку потрошњу за 1,7%.

У марту 2023. године у односу на март 2022. године календарски прилагођени промет енергије већи је за 67,5%, нетрајних производа за широку потрошњу за 11,6%, трајних производа за широку потрошњу за 0,8%, док је промет капиталних производа мањи за 1,0% и промет интермедијарних производа за 14,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ