Индекси промета индустријe, април 2023. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у априлу 2023. године, у поређењу са мартом 2023. године, мањи је за 0,7%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је раст од 0,5%, док је на иностраном тржишту забиљежен пад од 1,7%.

 

У априлу 2023. године, у поређењу са априлом 2022. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 4,5%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је пад од 1,3% и на иностраном тржишту пад од 7,0%.

 

У априлу 2023. године у односу на март 2023. године укупни десезонирани промет нетрајних производа за широку потрошњу  већи је за 1,0%, док је промет интермедијарних производа мањи за 1,2%, капиталних производа за 1,9%, трајних производа за широку потрошњу за 9,0% и енергије за 10,7%.

 

У априлу 2023. године у односу на април 2022. године календарски прилагођени промет енергије већи је за 38,0%, нетрајних производа за широку потрошњу за 9,1%, капиталних производа за 9,0%, док је промет трајних производа за широку потрошњу мањи за 9,5% и промет интермедијарних производа за 13,8%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ