Клање стоке и живине у кланицама, април 2023.

 

 

 

 

 

 

Током априла 2023. године, у поређењу са истим мјесецом 2022. године повећан је број закланих говеда за 13,9%, док је истовремено смањен број заклане живине за 10,0%, оваца за 10,1% и свиња за 13,9%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих говеда за 19,5%, као и смањење нето тежине заклане живине за 4,6%, оваца за 7,8% и свиња за 13,8%.

 

У поређењу са претходним мјесецом, током априла 2023. године забиљежено је повећање броја закланих оваца за 66,0%, говеда за 17,0% и свиња за 6,0%, као и смањење броја заклане живине за 9,3%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 61,4%, говеда за 22,0% и свиња за 4,7%, док је истовремено смањена нето тежина заклане живине за 6,1%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ